Dyrekcja Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie,
w oparciu o art.art. 18, 19, 20, 21 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 92, poz. 880 z 2004 r.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.12.05.2005 r. (Dz. U. Nr 94 poz.794)
ogłasza,
że przystępuje do sporządzenia planu ochrony Parku.

Informacje na temat sporządzanego planu ochrony Parku można uzyskać w siedzibie Parku w Drozdowie, ul. Główna 52, poczta 18-421 Piątnica Poduchowna (tel. 0 86 219 21 75). Wnioski i uwagi dotyczące projektu planu ochrony należy wnosić pisemnie na podany wyżej adres. Na zgłoszone uwagi i wnioski, po przeanalizowaniu przez Dyrekcję Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i wykonawcę, zostaną udzielone pisemne odpowiedzi.

Metryka strony

Udostępniający: LPKDN

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Data modyfikacji: 2016-12-06

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2010-01-08