Załącznik nr 2 do regulaminu

udzielania zamówień publicznych

(do zamówień powyżej  10.000 zł)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Dane Zamawiającego:

 

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI

Drozdowo, ul. Głowna 52, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

 

Olej opałowy – w ilości około 3500l.

Olej napędowy ON – w ilości około 2200l.

Benzyna bezołowiowa PB – w ilości około 300l.

 

Paliwo będzie sukcesywnie zamawiane i tankowane na państwa stacji, w ilościach zależnych od potrzeb. Olej opałowy dowożony musi być do siedziby Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

3.   Opis wymagań:

 

- Paliwa dobrej jakości spełniające wymagane normy

 

4.   Wykaz dokumentów:

 

- Posiadane świadectwa jakości, atesty i certyfikaty

 

5.  Kryteria oceny ofert

 

- Wysokość rabatu od ceny litra paliw

 

6.  Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,

 

- Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015

 

7.  Termin i miejsce złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2015 roku do godziny 15:00. Dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem lub poczty elektronicznej na adres: lpkdn.drozdowo@wp.pl

 

 

Zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .................... dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.

 

Dostawa paliw do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

 

 

Niniejszym składamy ofertę następującej treści:

 

1.

1.   Oferujemy wykonanie zamówienia oleju opałowego – kwota upustu  netto .................... zł/1 litr

 

2.   Oferujemy wykonanie zamówienia oleju napędowego ON – kwota upustu  netto .................... zł/1 litr

 

3.   Oferujemy wykonanie zamówienia benzyny bezołowiowej PB – kwota upustu  netto .................... zł/1 litr

 

2.  Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu   ofertowym warunki.

 

3.  Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą do

 

     ........................... .

 

 

Załączniki:

 

1.  ....................

 

 

2.  ....................

 

 

  ............................................................

                                                     (data i podpis osoby upoważnionej)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2015-01-26

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2015-01-26