Realizowane ze wsparciem WFOŚiGW w Białymstoku

Projekty realizowane przez ŁPKDN i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:


2016 rok:
1. Kampania edukacyjna NASZE NIETOPERZE realizowana w oparciu o przegląd zimowych schronień tych ssaków w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi - dofinansowanie w kwocie 9 180,00 zł
2. Realizacja programu edukacyjnego dotyczącego owadów pszczołowatych pt. WSZYSTKIE SZKOŁY RATUJĄ PSZCZOŁY - dofinansowanie w kwocie 19 255,09 zł

2015 rok:
1. Organizacja konferencji z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi pn. NAREW KOLEBKĄ ŻYCIA - dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł
2. Popularyzacja działań edukacyjnych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w ramach imprez plenerowych zgodnych z kalendarzem ekologicznym oraz w bieżącej działalności Parku - dofinansowanie w kwocie 14 960,00 zł

2014 rok:
1. Realizacja programu edukacyjnego Ptasie tajemnice w placówkach oświatowych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i jego otuliny - dofinansowanie ze środków 16 895,34 zł
2. Popularyzacja działań edukacyjnych prowadzonych przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, innych imprez plenerowych oraz w bieżącej działalności Parku - dofinansowanie w kwocie 15 084,90 zł

Metryka strony

Udostępniający: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: Łpkdn

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data modyfikacji: 2017-02-21

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2017-02-21