Majątek Parku – stan na 01.01.2012 r.

 

Kod grupy

Nazwa grupy środków trwałych

Wartość początkowa

Umorzenie środków trwałych

0

Grunty

3.166,63

0

1

Budynki i lokale

247.624,14

114.502,79

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

183.975,28

14.0631,38

3

Kotły i maszyny energetyczne

26.624,00

26.624,00

4

Maszyny, urządzenia i aparaty

4.489,00

4.489,00

5

Środki trwałe specjalistyczne

8.200,00

8.200,00

6

Urządzenia techniczne

4.825,07

4.825,07

7

Środki transportu

118.260,51

38.260,51

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości

14.730,81

11.026,36

razem

611.895,44

348.559,11

 

Nazwa

Wartość początkowa

Umorzenie

Pozostałe środki trwałe

119.831,99

119.831,99

Podstawowe wartości niematerialne i prawne

20.103,98

9.000,00

 

Metryka strony

Udostępniający: lpkdn

Wytwarzający/odpowiadający: ŁPKDN

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data wprowadzenia: 2012-09-06

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2012-09-06