Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi udostępnia publicznie dostępny wykaz danych [ PDWD ] o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz PDWD stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=%C5%81om%C5%BCy%C5%84ski+Park+Krajobrazowy+Doliny+Narwi

Publicznie dostępny wykaz jest prowadzony w formie elektronicznej, w aplikacji „Wykaz” utrzymywanej, administrowanej i udostępnionej organom administracji w serwisie Ekoportal http://www.ekoportal.gov.pl/ związanym z informacją o środowisku i jego ochronie oraz jej udostępnianiem.

Metryka strony

Udostępniający: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wytwarzający/odpowiadający: lpkdn

Wprowadzający: Marcin Boguski

Data modyfikacji: 2017-02-20

Opublikował: Marcin Boguski

Data publikacji: 2017-02-20